Zůstaň v obraze

Vítej na mém insta blogu! Je to ízy - k jednotlivým článkům se dostaneš jako při scrollování na stories. Jdem na to?

Co je korona virus?

Koronaviry jsou skupinou virů postihující savce a ptáky. U člověka napadají zejména dýchací soustavu - jedná se tak o respirační infekce. Jednotlivé koronaviry jsou různě závažné a také se liší jejich průběh. Koronaviry způsobují nemoci jako například SARS, MERS nebo aktuální COVID-19.

Koronaviry se přenáší z člověka na člověka při blízkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, to znamená, že se přenáší vzduchem ve formě drobných kapének. Kapénky jsou tvořeny tělesnými tekutinami (sliny, rýma).

Jaké jsou příznaky Covid-19?

- zvýšená teplota
- kašel
- dušnost
- bolest hlavy
- únava
- ztráta čichu a chuti

Covid-19 může chytit kdokoliv a jeho závažnost se případ od případu liší. Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou - u těchto osob je předpokládán vážnější průběh. I u ostatních skupin však může dojít k vážnému průběhu nemoci. Nejlépe si podle dostupných údajů s virem umí poradit dětský organismus.

Základní léčbou pro Covid-19 je karanténa nakaženého jednotlivce s dodržováním klidového režimu (jako u jiných viróz). Vážnější případy mohou vyžadovat nutnost připojení na plicní ventilaci, pacientům v ohrožení života je pak podáváno antivirotikum Remdesivir. Žádná jiná specifická funkční léčba zatím neexistuje, stejně tak zatím neexistuje ověřená a dostupná vakcína.

Jak nás ovlivňuje pandemie COVID-19?

A. fyzicky (jako jednotlivce)
B. sociálně (jako společnost)
C. ekonomicky (jako společnost)

A. Jak jsme si řekli v předcházejícím příspěvku, fyzicky nás COVID-19 ovlivňuje tak, že způsobuje zejména respirační problémy - v mírnějších případech dušnost a další doprovodné příznaky (horečka, únava, ztráta čichu/chuti), ve vážnějších případech může dojít k syndromu akutní dechové tísně, který bez vnějšího zásahu může vést až ke smrti pacienta.

B. Nejvýraznějším sociálním dopadem pandemie COVID-19 jsou různá opatření omezující sociální interakci, která se přijímají se záměrem zpomalit šíření nemoci. Mezi mírnější opatření patří například povinnost nosit v určitých situacích roušku, mezi ta vážnější pak zákazy hromadných akcí, uzavření škol nebo firem/provozů.

C. Opatření zmíněná v předchozím slidu více či méně ovlivňují také ekonomiku, a to znamená opět i nás. Mnozí lidé se v důsledku opatření dostávají do ekonomické krize způsobené výpadkem příjmů. Některé firmy kvůli krizi musejí propouštět zaměstnance, někteří živnostníci přicházejí o zakázky. Jedním z nejvážněji zasažených sektorů je momentálně kultura. V aktuální situaci je velice obtížné pořádat větší i menší akce, v ohrožení jsou také noční kluby, restaurace a hospody.

OH HEY, FOR BEST VIEWING, YOU'LL NEED TO TURN YOUR PHONE